За Нас

www.kamerite.com е онлайн магазин предлагащ продукти за видеонаблюдение, както и всички съпътсващи ги услуги като проектиране, доставка и монтаж на системите за видеонаблюдение. В онлайн магазина ще намерите най-съвременните продукти в сферата на видеонаблюдението. Предлагаме както типизирани бюджетни решения, така и индивидуални системи, съобразени с изискванията и нуждите на всеки един клиент. Сайтът е собственост на ТАО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД.

ТАО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е строително-търговско дружество, което оперира в секторите енергетика, пожароизвестяване и системи за сигурност. Фирмата е директен вносител или дистрибутор на системите, които предлага. Дружеството е член на камарата на строителите в България и вписано в централния професионален регистър на строителя за строежи от ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС: Удостоверение № III – 002654; 3.3 строежи от ТРЕТА КАТЕГОРИЯ съгласно чл. 5, ал. 6 от ПРВВЦПРС.

Дружеството има голям опит и множество изпълнени обекти в секторите; фотоволтаични централи, пожароизвестителни системи, системи за видеонаблюдение. Основният домейн на фирмата е www.tao-engineering.com, а останалите дейности са отделени в поддомейните solar.tao-engineering.comfire.tao-engineering.com. ТАО ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е оставило зад гърба си надеждни системи и множество доволни клиенти. Вие може да бъдете следващия.