Общи Условия

Общи условия за използването на сайта
 
Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Продавачите и Потребителите (клиентите), които ползват елетронния магазин kamerite.com за покупка на стоки. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта kamerite.com cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП) https://kzp.bg/, както и с другите нормативни актове, действащи в Република България. На 09.01.2016г започва да работи електронната платформа за онлайн решаване на потребителски спорове (платформа за ОРС) - нейният адрес е http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 
1. ДЕФИНИЦИИ
„ПРОДАВАЧ” е интернет сайтът kamerite.com, който е собственост на СП ДИЗАЙН ЕООД и служи за виртуална платформа за продажба на стоки. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в електронния магазин.
„ПОТРЕБИТЕЛ” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в електронния магазин стоки.
„ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” е интернет сайтът www.kamerite.com, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за поръчка и покупко-продажба на конкретна стока (артикул).
СП ДИЗАЙН ЕООД е търговското дружество с ЕИК: 204928888,  със седалище в град Пловдив, ул. Севастопол №31, което създава и поддържа електронния магазин, предлага и продава стоки в магазина и определя настоящите Общи условия, при които се продават стоките. СП ДИЗАЙН ЕООД има пълните права едностранно да променя съдържанието на Интернет сайта, както и начините на достъп до него.
„ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули). Поръчката се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен в поръчката от Потребителя адрес, след като бъде одобрена по имейл или телефон. Одобрението по имейл става с изпращане на имейл (електронно писмо) за потвърждение. Одобрението по телефон става след обаждане от служител на онлайн магазина за потвърждение.
„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия електронен магазин договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.
„КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.
„БРОШУРА / ИЗВЕСТИЕ” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребител.
 
2. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН
2.1. Разглеждането на елктронния магазин kamerite.com е напълно свободно и достъпно от всички точки на света.
2.2. За да се пазарува от електронния магазин kamerite.com, е необходима регистрация с парола и електронна поща (e-mail) или име на получателя, имейл, телефон и адрес за доставка. Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. Регистрираният клиент има възможност да се ползва от всички услуги на магазина.
2.3. Потребителят трябва да посочи e-mail и парола, име и фамилия, телефонен номер и адрес за доставка.
2.4. В електронния магазин kamerite.com на всяка стока е посочена цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Също така, на всяка страница на представена стока има възможност Потребители на kamerite.com да дават мнения и оценки, касаещи дадената стока.
2.5. Всички посочени на сайта цени са крайни.
2.6. На страницата вдясно до всеки продукт стои бутон „Поръчай“. Натискането на бутон „Поръчай“ записва избрания продукт във виртуална пазарска кошница на Потребителя. Съдържанието на кошницата се запазва за 15 минути, докато Потребителят реши да премине към покупка на стоките. Чрез натискане на бутон „Кошница“ потребителят може да разглежда съдържанието на виртуалната пазарска кошница, да добавя нови продукти или да премахва тези, които не желае. След натискане на бутон „Продължи“ се появяват данните на клиента, данните за доставка и повторен преглед на виртуалната пазарска кошница. Поръчката се активира чрез натискане на бутон „Плащане“.
 
3. ПОРЪЧКА НА СТОКИ
3.1. За да се направи поръчка до електронния магазин, Потребителят трябва да посочи:
3.1.1. валиден адрес на своя електронна поща;
3.1.2. вярно попълнен адрес за доставка на стоката и фактуриране;
3.1.3. вярно попълнени данни за контакт– две имена, телефон.
3.2. Поръчката се активира, т.е. заявява се до електронния магазин чрез натискане на втория бутон „Плащане“- намиращ се под данните за доставка на поръчката, който бутон се появява, след като първо е добавен в кошницата  поне един продукт и е натиснат бутон „Продължи”.
3.3. . При успешно направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес. В потвърждението по имейл се посочва поръчаната стока, номерът на поръчката, датата и часът, в който е направена поръчката. Потвърждение по телефон се извършва само ако е необходима допълнителна информация или уточнение относно поръчката.
3.4. В случай, че поръчаната стока (конкретен модел) не е в наличност, консултантът уведомява Потребителя. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен модел), поръчката може да бъде анулирана.
3.5. Поръчки в електронния магазин kamerite.com се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
3.6 Работното време на консултантите на онлайн магазин kamerite.com е:
От понеделник до петък от 09:00 до 18:00 часа. Почивни дни: събота и неделя.
3.7. Поръчки, получени без коректни данни на купувача (Потребителя) или липсващи такива, се анулират, ако Прoдавачът не получи коректните данни до 48 часа след постъпването на поръчката. Такива поръчки получават статус „ОТХВЪРЛЕНА”, поради невъзможност да бъдат изпълнени.
3.8. Потребителят може да откаже направена поръчка, без да е необходимо да упоменава причини за отказа.
3.9. Отказ на поръчка може да се направи по телефона или чрез електронно писмо (имейл) до посочения в сайта имейл адрес- електронна поща: office (at) kamerite.com. За да е валиден отказът, Потребителят трябва да предостави: номера на направената поръчка, телефонния номер, оставен в поръчката, двете си имена, с които е регистриран в сайта, имейл адреса (електронната поща), с който е регистриран в сайта, цената на поръчката.
 
4. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ СТОКИ
4.1. След като в kamerite.com постъпи поръчка от Потребител, автоматизираната система на електронния магазин уведомява Потребителя с имейл и за успешно приетата поръчка.
4.2. Доставка се прави само на успешно приети поръчки. При опаковане на поръчаната стока, потребителят бива уведомяван със имейл съобщение, че стоката се предава на куриер за транспортиране до съответния адрес.
4.3. Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници.
4.4. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на „ЕКОНТ ЕКСПРЕС“ да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.
 
5. ПЛАЩАНЕ
5.1. Заплащането на поръчаната стока може да се извърши по три отделни начина, като независимо от избрания начин на плащане, сумата за заплащане е една и съща и не се начисляват допълнителни такси за обработка на плащането.
5.1.1. С „наложен платеж” - плащане в брой на куриера при доставката;
5.1.2. С кредитна или дебитна карта;
5.1.3. С плащане по банка.
5.2. За всяка поръчана стока потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката. Цената на всяка стока може да се променя динамично.
 
6. ВИРТУАЛЕН ПОРТФЕЙЛ
6.1. Всеки регистриран потребител разполага с виртуален портфейл, създаден автоматично от собственика на електронния магазин – СП ДИЗАЙН ЕООД. Потребителят може да проверява по всяко време състоянието на своя виртуален портфейл и движенията в него.
6.2. Виртуалният портфейл се зарежда с виртуална парична наличност, с която може да се плати за покупка на стока от електронния магазин. Във виртуалния портфейл се натрупва наличност при:
6.2.1. Покупка на стоки, направена през потребителския профил на съответния потребител. Наличност се натрупва за покупка на стоки, за които е обявено с каква стойност се зарежда виртуалният портфейл- т. е. клиентът получава виртуална парична наличност след получаване на бонус в рамките на промоция.
6.2.3. въвеждане на код от електронен ваучер за подарък или ваучер за подарък.
 
7. ЕЛЕКТРОНЕН ВАУЧЕР ЗА ПОДАРЪК и ВАУЧЕР ЗА ПОДАРЪК ( на хартиен носител)
7.1 Всеки регистриран потребител може да закупи електронен ваучер за подарък и/или ваучер за подарък, чиято стойност се зарежда във виртуалния портфейл. Ваучерите имат предварително определена стойност и може да се използват само в електронния магазин kamerite.com.
7.2  Електронният ваучер за подарък и Ваучерът за подарък съдържат уникален код, който трябва да се въведе за зареждане на виртуалния портфейл, за да се използва успешно. Собственикът на сайта поддържа история на виртуалния портфейл на всеки потребител, видна в неговия профил.
7.3. Електронният ваучер за подарък е виртуален и се предоставя на потребителя заедно с кода за зареждане по регистрирания от него имейл адрес или по друг изрично посочен и потвърден от него имейл. Електронният ваучер за подарък се заплаща с кредитна или дебитна карта при закупуването му, т.е. преди предоставянето му по имейл.
7.4 Ваучерът за подарък се предоставя на хартиен носител на Получателя, който може да е различен от купувача и е изрично посочен от купувача. Ваучерът се предоставя на получатела при доставка на поръчката/стоката/.
7.5 Електронният ваучер за подарък и Ваучерът за подарък могат да се използват от потребител различен от потребителя, който ги е закупил.
 
8. ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА. РЕКЛАМАЦИЯ
8.1. Потребителят има право на рекламация или връщане на закупена от електронния магазин стока в рамките на 14 дни от получаване на стоката.
8.2. Отказ от договора може да се направи и пред куриера при доставяне на стоката, ако стоката е доставена след срока по причини, които са извън Потребителя и не се дължат на непреодолима сила.
8.3. При отказ от договора Потребителят е длъжен да върне закупената стока в ненарушен търговски вид и със запазен етикет.
8.4. При отказ от договора, ако Потребителят е заплатил стоката, му се възстановява платената сума за върнатата стока по посочена от него банкова сметка в срок от 15 /петнадесет/ дни след връщането на стоката. Суми не се възстановяват, докато Потребителят не върне стоката. Ако стоката не бъде върната в срока по т. 8.1, отказът от договора не произвежда действие.
8.5. Правото на отказ от договора в случаите, когато стоката е платена, не може да се упражни за бански костюми, бельо, чорапи, бижута, часовници.
8.6. Рекламация се прави, когато закупената стока не съответства на договореното между страните по договора за продажба. Несъответствието в договореното между страните може да се изразява в:
- производствени дефекти на стоката;
- констатирани липси на части от стоката;
- изпратена е грешна стока, различна от поръчаната;
- несъответствие с обявения размер и/или цвят- стока, изпратена в различен - размер и/или различен цвят от поръчания;
- повреда на стоката при транспортирането.
8.7. Рекламацията може да се предяви пред СП ДИЗАЙН ЕООД на посочения имейл адрес office (at) kamerite.com, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в двумесечния срок.
8.8. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или в друг размер, или друг цвят, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Консултант на електронния магазин може да предложи замяната на артикула да е със съвсем друг артикул при изравняване на цените – или Потребителят доплаща, ако другият артикул е по-скъп, или се предлагат два артикула за същата цена, или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена.
8.9. Връщането на стоката при рекламация, в случаите извън фабричен дефект или повреди при транспорта, се осъществява при следните условия:
- Запазен добър търговски вид (стоката не е скъсана, надраскана, носена, прана, гладена).
- Не са налице повреди, причинени от неправилна употреба.
- Запазена оригинална опаковка и етикет.
8.10. Връщането на стока, било при отказ от договора, било при рекламация, може да се направи по начина и на адресa посочени върху стоковата разписка, с която Потребителят е получил поръчката.
8.11. При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки, освен ако замяната се е наложила по вина на електронния магазин. В случай, че клиентът желае да замени или върне продукт, това може да стане с куриерска фирма  „ЕКОНТ ЕКСПРЕС“.
В случай, че в населеното място на Потребителя няма офис на куриерска фирма „ЕКОНТ ЕКСПРЕС“, то той трябва да се свърже с Продавача за уточняване на подробностите по връщането на стоката.
8.12. За всички неуредени въпроси в настоящите общи условия, се прилагат разпоредбите на Закона за Защита на Потребителите
 
9. УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
9.1. Цялата информация, публикувана в сайта kamerite.com, е собственост на СП ДИЗАЙН ЕООД, в т.ч. снимки и описания на артикули. Електронният магазин дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към онлайн магазин kamerite.com.
9.2. Забранява се копирането на текстове от kamerite.com и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на СП ДИЗАЙН ЕООД или да се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: онлайн магазин kamerite.com”, като онлайн магазин kamerite.com следва да бъде линк към https://www.kamerite.com.
 
10. ОТГОВОРНОСТ
10.1. Отговорност за недостатъци на стоката, за изпълнение на договора за продажба от разстояние, както и за възстановяване на платени суми, носи Продавачът на стоката. Той е длъжен да предостави заедно със стоката и информация на хартиен носител, която да спомогне Потребителя при упражняване на правата му.
10.2. 2 СП ДИЗАЙН ЕООД не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост.
 
11. БРОШУРИ И ИЗВЕСТИЯ
11.1. Когато Потребител се регистрира в електронния магазин, като създаде Профил на Интернет страницата, приемайки Общите условия, той се съгласява да получава на електронната си поща и на мобилния си телефон брошури и/или известия от СП ДИЗАЙН ЕООД, както и съобщения относно поръчки на стоки и потвърждения за промяна на неговите данни.
11.2. Потребителят може да се откаже от получаване на брошури и/или известия на електронната си поща и на мобилния си телефон по всяко време:
11.2.1. Чрез използването на специално направената интернет връзка, която се съдържа във всяка брошура и/или известие – бутона „отписване”.
11.2.2. Чрез свързване с СП ДИЗАЙН ЕООД на посочения имейл office (at) kamerite.com с изрично искане за неполучаване на брошури и/или известия.
11.3. Ако след направен отказ от получаване на брошури и/или известия, Потребителят направи поръчка, счита се, че отново се е съгласил да получава брошури и/или известия.
11.4. СП ДИЗАЙН ЕООД си запазва правото да избира към кого да изпраща брошури и/или известия, както и да премахне от своята база данни Потребител, който е дал своето съгласие да получава брошури и/или известия.
11.5. СП ДИЗАЙН ЕООД включва в брошурите и/или известията само рекламна информация, отнасяща се до продавани в магазина стоки.
 
12. ОБРАТНА ВРЪЗКА
12.1. Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с СП ДИЗАЙН ЕООД, за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация.
Връзка може да се осъществи на посочените имейл адреси и телефони в сайта, и през контактната форма в секция „контакти“.
12.2. СП ДИЗАЙН ЕООД е администратор на интернет сайта и съответно на полето за мнения и обсъждания, като в изпълнение на тази функция може да премахне всякакви нецензурни и обидни квалификации, нарушаващи морала и добрия тон.
 
13. ГАРАНЦИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА СТОКА - ИЗВАДКА ОТ ЗЗП чл. 112 - 115
Чл. 112. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
 (2) Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид:
 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие;
 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.
    Чл. 113. (1) (Нова - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
 (2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
 (3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114. 
(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
 (5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 18 от 2011 г.) Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.
    Чл. 114. (1) При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
 1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
 2. намаляване на цената.
 (2) Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
 (3) (Нова – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
 (4) (Предишна ал. 3 – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.
    Чл. 115. (1) Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
 (2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
 (3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.
 
Пълния текст на закона изтеглете от тук: ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
 
13.ОНЛАЙН ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ
В изпълнение на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016г
 
Данни за Администратора:
Сайтът kamerite.com е собсвеност и се оперира от СП Дизайн ЕООД, ЕИК: 204928888, с адрес на регистрация: гр. Пловдив, ул. Дрин 24. СП Дизайн ЕООД е стройтелно-търговско дружество, което извършва доставка и монтаж на видеосистеми на теристорията на цялата страна.
 
Данни за контакт със СП Дизайн ЕООД:
гр.Пловдив ул.Севастопол 31 
Телефон: 0879 641 431
Ел. поща: clients.spdesign@gmail.com
Интернет страница: www.kamerite.com
 
Данни за контакт с Отговорник по защита на данните:
Ел. поща: clients.spdesign@gmail.com
Тел: 0879 641 431
 
Личните данни, които събираме и обработваме от вас са:Категория лични данни:
– IP адрес
– Име и фамилия
– Телефонен номер
– E-mail адрес
– Адрес за доставка
– Данни за плащане
– Фирмени данни
 
Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели:
- Изпращане на отговор при запитване от ваша страна
- Изпълняване на поръчки, извършени чрез форма за онлайн поръчка
- Осигуряване на гаранционен сервиз
- Получаване на обратна връзка от клиенти
- Анализ на посещенията и използването на сайта
- Счетоводство и данъчни цели
 
Какво са лични данни?
Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:
„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;“.
 
Защо СП Дизайн ЕООД събира и съхранява лични данни?
-За да можем да ви предоставим услугите и продуктите, които можете да намерите на сайта ни е нужно да съберем определени лични данни от ваша страна. Тези услуги и данни са както следва:
- Онлайн поръчка на продукт - за да обработим поръчката, издадем всички указани в закона документи и осигурим следпродажбено обслужване ни е необходимо да съберем лични данни за вашите имена, телефонен номер, email адрес, адрес за доставка, данни за плащане и фирмени данни.
- Изпращане на запитване - за да можем да се свържем с вас след като ни изпратите запитване ни е необходимо да съберем лични данни за вашите имена, телефонен номер и email адрес
- За да анализираме посещенията и използването на сайта ни е необходимо да съберем лични данни за вашия IP адрес
- За да изпълняваме законово определените счетоводни и данъчни изисквания при продажба ни е необходимо да съберем лични данни за вашите имена, данни за плащане и фирмени данни
Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.
 
Как използвате моите лични данни?
-Използваме горепосочените лични данни за да можем да:
 - Се свържем с вас след направена поръчка или за да получим обратна връзка от вас
 - Обработим вашето онлайн плащане
 - Изпратим поръчаната от вас стока до избрания от вас адрес
 - Изготвим всички определени от закона документи, включващи, но не изчерпващи се с: фактура, гаранционна карта и др. - Отчетем реализираните от нас приходи в НАП
 - Отговорим на ваше запитване
 - Изготвяме анализи за изпозлването на сайта, включващи, но не изчерпващи се с: дневен брой посещения, дневен брой уникални посетители, брой и процент на повторните поръчки и др.
 
Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?
-Част от вашите данни, в анонимизиран формат, ще бъдат предавани на трети страни с цел анализ на ползваемостта на сайта. Тези страни са:
 - Google Inc. чрез Google Analytics - инструмент за анализ на потребителското поведение
 - Facebook Inc. чрез Facebook Pixel - инструмент за анализ на потребителското поведение
 -tawk.to inc чрез онлайнчат на страница kamerite.com
  Въпреки че данните, които изпращаме към трети страни са анонимизирани и съответно не могат да бъдат използвани за идентификация, поемаме ангажиемтн да гарантираме, че всички изброени организации също отговарят на изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) и взимат нужните мерки за сигурното им сухранение и обработка.
 
Част от вашите лични данни може да бъдат предоставяни на трети страни, но само с вашето изрично съгласие и само когато това е нужно за предоставяне на услугите, преглагани от нас, а именно - извършване на онлайн поръчка, извършване на онлайн плащания и изпращане на продукти чрез куриер. Организациите, на които може да предоставим ваши данни са:
- ЕКОНТ ЕКСПРЕС ООД - с цел доставяне на пратки до ваш адрес или офис на Еконт Експрес
 
- ИНТЕРЛОГИСТИКА КУРИЕР ЕООД - с цел доставяне на пратки до ваш адрес или офис.
- Счетоводна кантора "ДЖЕМА" ЕООД - с цел счетоводно обслужване и отчитане на приходи от продажби.
 
    Вашите данни, които изпращаме към посочените по-горе страни са защитени, тъй като въпросните са публикували становища, че отговарят на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД), а ние сме взели всички нужни мерки за защита на преноса на данните.
    Вашите лични данни няма да бъдат предоставяни на други лица, нито продавани с цел извличане на финансова или каквато и да е друга изгода.
 
Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?
 -СП Дизайн ЕООД ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.
Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.
Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове. Това включва, но не се изчерпва с изискването за пазене на фактури за всяка продажба в срок от 5 години.
Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп. Мерките включват, но не се изчерпват с криптиране на връзката между вас и сайта с SSL сертификат, спазване на всички добри практики за обезпечаване на сигурността на уебсайтовете и свързаните с тях бази данни и др.
Вие, като субект на личните данни имате право да поискате от СП Дизайн ЕООД – администратор на личните данни да преустанови автоматизирана обработка, включително и профилиране и ИМАТЕ ПРАВО да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.
 
 
Настоящите Общи условия са приети от управителя на СП ДИЗАЙН ЕООД и последната промяна в тях е от 10.04.2018г
Обади се Viber